1. Definitioner
  ”Budgetbutiken” avser vårt varumärke och den juridiska person som driver det.
  Med ”Kund” avses varje fysisk eller juridisk person som genomför ett köp från Budgetbutiken.
  ”Produkter” avser de varor eller tjänster som erbjuds till försäljning av Budgetbutiken.
  Med ”Webbplats” avses vår onlineplattform eller annan digital plattform på vilken våra produkter görs tillgängliga.
 2. Godkännande av villkoren
  Genom att lägga en order eller använda våra tjänster accepterar kunden att vara bunden av dessa villkor. Budgetbutiken förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor.
 3. Information om produkter
  Även om vi strävar efter att tillhandahålla korrekta produktbeskrivningar, garanterar vi inte riktigheten, fullständigheten eller tillförlitligheten av produktinformationen på vår webbplats. Kunder bör kontrollera produktinformationen före köp.
 4. Prissättning
  Priser för produkter kan komma att ändras utan föregående meddelande.
  Budgetbutiken ansvarar inte för fel i prissättning. I händelse av fel kan vi avbryta eller neka beställningar.
 5. Beställning och betalning
  Beställningar som görs på webbplatsen är ett erbjudande om att köpa produkter och är föremål för acceptans av Budgetbutiken.
  Betalning kan ske via olika betalningsmetoder, vilka framgår på vår hemsida.
  Budgetbutiken förbehåller sig rätten att neka eller avbryta en beställning oavsett anledning.
 6. Frakt och leverans
  Leveranstider och leveranssätt är uppskattade. Budgetbutiken ansvarar inte för leveransförseningar orsakade av yttre faktorer.
  Risken för förlust eller skada på produkterna övergår till kunden vid leverans.
 7. Returer och återbetalningar
  Budgetbutiken retur- och återbetalningspolicy finns på vår hemsida. Kunder uppmanas att läsa igenom dessa policyer innan köp genomförs.
 8. Integritet och säkerhet
  Budgetbutiken tar sina kunders integritet och säkerhet på allvar. För mer information, vänligen se vår integritetspolicy.
 9. Immateriella rättigheter
  Allt innehåll på vår webbplats är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt och andra immateriella rättigheter. Kunder får inte använda vårt innehåll utan tillstånd.
 10. Begränsning av ansvar
  Budgetbutiken ansvarar inte för indirekta, särskilda eller följdskador.
  Vårt ansvar är begränsat till produkternas inköpspris.
 11. Tillämplig lag
  Dessa villkor regleras av lagarna i [din jurisdiktion]. Eventuella tvister skall avgöras av domstol i [din jurisdiktion].
 12. Kontaktuppgifter
  Om du har några frågor eller funderingar om dessa villkor är du välkommen att kontakta oss.

Genom att använda våra tjänster bekräftar du att du har läst, förstått och accepterar att vara bunden av dessa villkor. Budgetbutiken förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera dessa villkor när som helst, och sådana ändringar träder i kraft vid publicering på vår webbplats.