1. Inledning
  Budgetbutiken värnar om integriteten och personuppgifterna för våra kunder, anställda och alla individer vars uppgifter vi behandlar. Denna integritetspolicy beskriver vårt åtagande om dataskydd och de åtgärder vi vidtar för att säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar och regler om dataskydd.
 2. Insamling av uppgifter
  Vi samlar in och behandlar personuppgifter för legitima affärsändamål, såsom att behandla beställningar, tillhandahålla kundsupport och förbättra våra tjänster. De typer av uppgifter som vi kan samla in inkluderar, men är inte begränsade till
  Kundens kontaktinformation (namn, adress, e-post, telefonnummer).
  Betalningsinformation (kreditkortsuppgifter).
  Information om anställda (kontaktuppgifter, löneuppgifter).
  Uppgifter om användning av webbplatsen (cookies, analys).
 3. Användning av uppgifterna
  Personuppgifter samlas in och används för specifika och legitima ändamål, t.ex.
  Hantera beställningar och tillhandahålla produkter eller tjänster.
  Kommunicera med kunder angående deras inköp eller förfrågningar.
  Intern registerhållning.
  Uppfyllande av rättsliga och regulatoriska skyldigheter.
 4. Datasäkerhet
  Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, utlämnande, ändring och förstörelse. Dessa åtgärder omfattar
  Säker datalagring.
  Åtkomstkontroller och autentisering.
  Regelbundna säkerhetsrevisioner.
 5. Bevarande av uppgifter
  Vi lagrar endast personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de samlades in och i enlighet med rättsliga krav. När uppgifterna inte längre behövs kommer vi att radera eller anonymisera dem på ett säkert sätt.
 6. Delning av uppgifter
  Vi kan dela personuppgifter med betrodda tredje parter, såsom betalningsbehandlare och fraktföretag, för att fullgöra våra tjänster. Vi ser till att dessa tredje parter följer dataskyddslagar och upprätthåller sekretessen och säkerheten för personuppgifter.
 7. Kundens rättigheter
  Kunder har rätt till:
  Tillgång till sina personuppgifter.
  Korrigera felaktigheter i sina personuppgifter.
  Begära radering av sina personuppgifter (med förbehåll för rättsliga skyldigheter).
  Invända mot behandlingen av deras personuppgifter.
  Begära dataportabilitet.
  lämna in ett klagomål till den behöriga dataskyddsmyndigheten.
 8. Åtgärder vid dataintrång
  I händelse av ett dataintrång kommer vi omedelbart att bedöma intrånget och rapportera det till relevanta myndigheter och registrerade i enlighet med rättsliga skyldigheter.
 9. Integritetspolicy
  Kunder och anställda kan hitta mer detaljerad information om hur vi samlar in, använder och skyddar personuppgifter i vår integritetspolicy, som finns tillgänglig på vår webbplats.
 10. Kontaktuppgifter
  Om du har några frågor eller funderingar som rör dataskydd, vänligen kontakta vår dataskyddsansvarige.
 1. Inledning
  lagerfyndsverige värnar om integriteten och personuppgifterna för våra kunder, anställda och alla individer vars uppgifter vi behandlar. Denna integritetspolicy beskriver vårt åtagande om dataskydd och de åtgärder vi vidtar för att säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar och regler om dataskydd.
 2. Insamling av uppgifter
  Vi samlar in och behandlar personuppgifter för legitima affärsändamål, såsom att behandla beställningar, tillhandahålla kundsupport och förbättra våra tjänster. De typer av uppgifter som vi kan samla in inkluderar, men är inte begränsade till
  Kundens kontaktinformation (namn, adress, e-post, telefonnummer).
  Betalningsinformation (kreditkortsuppgifter).
  Information om anställda (kontaktuppgifter, löneuppgifter).
  Uppgifter om användning av webbplatsen (cookies, analys).
 3. Användning av uppgifterna
  Personuppgifter samlas in och används för specifika och legitima ändamål, t.ex.
  Hantera beställningar och tillhandahålla produkter eller tjänster.
  Kommunicera med kunder angående deras inköp eller förfrågningar.
  Intern registerhållning.
  Uppfyllande av rättsliga och regulatoriska skyldigheter.
 4. Datasäkerhet
  Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, utlämnande, ändring och förstörelse. Dessa åtgärder omfattar
  Säker datalagring.
  Åtkomstkontroller och autentisering.
  Regelbundna säkerhetsrevisioner.
 5. Bevarande av uppgifter
  Vi lagrar endast personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de samlades in och i enlighet med rättsliga krav. När uppgifterna inte längre behövs kommer vi att radera eller anonymisera dem på ett säkert sätt.
 6. Delning av uppgifter
  Vi kan dela personuppgifter med betrodda tredje parter, såsom betalningsbehandlare och fraktföretag, för att fullgöra våra tjänster. Vi ser till att dessa tredje parter följer dataskyddslagar och upprätthåller sekretessen och säkerheten för personuppgifter.
 7. Kundens rättigheter
  Kunder har rätt till:
  Tillgång till sina personuppgifter.
  Korrigera felaktigheter i sina personuppgifter.
  Begära radering av sina personuppgifter (med förbehåll för rättsliga skyldigheter).
  Invända mot behandlingen av deras personuppgifter.
  Begära dataportabilitet.
  lämna in ett klagomål till den behöriga dataskyddsmyndigheten.
 8. Åtgärder vid dataintrång
  I händelse av ett dataintrång kommer vi omedelbart att bedöma intrånget och rapportera det till relevanta myndigheter och registrerade i enlighet med rättsliga skyldigheter.
 9. Integritetspolicy
  Kunder och anställda kan hitta mer detaljerad information om hur vi samlar in, använder och skyddar personuppgifter i vår integritetspolicy, som finns tillgänglig på vår webbplats.
 10. Kontaktuppgifter
  Om du har några frågor eller funderingar som rör dataskydd, vänligen kontakta vår dataskyddsansvarige.

Denna integritetspolicy granskas regelbundet och kan komma att uppdateras för att återspegla förändringar i vår databehandlingspraxis eller rättsliga krav. Det är viktigt att du håller dig uppdaterad om vår integritetspolicy och eventuella uppdateringar.